זהר – המגפה
ר׳ רפאל אפיללו

#זהר
#זוהר
#קבלה
#מגפה