זהר – חלק של סטרא אחרא .פקודי יום רביעי

Latest videos