זהר – מחללי שבת בפרהסיא. במדבר יום שישי

Latest videos