זהר – דיוקן הקדוש
ר׳ רפאל אפיללו

#זוהר
#זהר
#קבלה
#סוד
#אפיללו