זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו
#זהר
#זוהר
#קבלה