זהר – יצר הטוב ויצר הרע
ר׳ רפאל אפיללו

#זהר
#זוהר
#קבלה