זהר – לחפור עמוק יותר – פרשה ויצא
ר׳ רפאל אפיללו
זוהר – קבלה

#זהר
#זוהר
#קבלה
#סוד