זהר – לעזור השכינה בגלות
ר׳ רפאל אפיללו

#זהר
#זוהר
#קבלה