זהר – סוד פנימיות התורה
ר׳ רפאל אפיללו
#זהר
#קבלה
#זוהר