עבד ה׳
זהר – פרשה בא
ר׳ רפאל אפיללו

#זהר
#זוהר
#קבלה