זהר – פרה אדומה
ר׳ רפאל אפיללו

#זהר
#קבלה
#אפיללו