זוהר – יעקב גילה את הקץ
ר׳ רפאל אפיללו

#זוהר
#זהר
#קבלה