זהר – סוד איסור בשר וחלב
ר׳ רפאל אפיללו

#זוהר
#זהר
#קבלה