זוהר – סיום חלק ראשון בראשית של זהר בהילולה של רבי דוד אביחצירא
רי רפאל אפיללו

#זוהרֿ
#זהר
#קבלה

Latest videos