יצר הטוב ויצר הרע – מלאכים ממש
זהר פרשה וישלח
ר׳ רפאל אפיללו