מושגי הקבלה – פרצופים מוחין
ר׳ רפאל אפיללו
#זהר
#קבלה
#זוהר
#אפיללו