משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2
ר׳ רפאל אפיללו
#זהר
#זוהר
#קבלה