זהר – סודות שולחן שבת
ר׳ רפאל אפיללו

#זהר
#זוהר
#קבלה